Visie

Kwalitatief uitstekende kinderopvang met een filosofie!

Onze medewerkers denken niet vóór uw kind, maar vanuit uw kind. Niet ieder kind is hetzelfde en dat mag bij ons. Onze medewerkers luisteren naar uw kind en leren het goed kennen. Waar nodig ondersteunen en begeleiden wij uw kind om uitdagingen aan te gaan en grenzen te verleggen. Wij stimuleren kinderen om te ontdekken en te leren door ervaring. In alle vrijheid, op het moment dat uw kind daaraan toe is. De visie van onze kinderopvang is geïnspireerd door de theorie van Reggio Emilia. Deze theorie gaat uit van het competente kind en laat kinderen vanuit eigen beleving groeien in het ‘mens’ worden. Voor baby’s is de visie aangevuld door het hanteren van de methodiek van Emmy Pikler. Deze methodiek gaat uit van kwaliteitsmomenten tussen pedagogisch medewerker en kind en het zelfsturend vermogen van kinderen ook op zeer jonge leeftijd.? Beleven en ervaren, het kind vanuit eigen kracht laten ontdekken. Het is ons vertrekpunt om uw kind, elke dag dat het bij de kinderopvang is, op een nieuwe ontdekkingsreis te sturen.

Meer praktisch….

De dagelijkse activiteiten die worden gedaan en worden ondernomen starten bij de motivatie van de kinderen. ‘Soms geef ik een paar voorbeelden en dan kiezen ze daar iets uit. De ene keer is het wandelen, de andere keer is het knutselen of gewoon buiten spelen. De andere keer willen ze verven en noem het maar op’. Vrij spelen is ook belangrijk, zodat ze ook zichzelf kunnen vermaken.

Er is geen vast programma, we hebben richtlijnen om te gaan eten / drinken en slapen. De ene keer is dit vroeger en de andere keer iets later. Dit ligt eraan of je een activiteit hebt staan of niet. Eerst de activiteit afmaken en dan doorgaan. ‘Je moet een activiteit niet vanwege de klok in een keer afkappen, dat werkt niet bij kinderen’.

De kinderen eten van echte borden en drinken uit echte glazen: geen plastic. Zij helpen bij het dekken van de tafel en ruimen de afwas weer mee op in de vaatwasser. Ook hierbij worden nieuwe uitdagingen mee geboden. In de groene omgeving wordt al spelend geleerd om met groei en bloei om te gaan.

Bij de inrichting is een meubellijn toegepast die prikkelt om te “ervaren”, een open atelier om te knutselen, een toneel waar zang en dans plaatsvinden, en natuurlijk een snoezelruimte om tot rust te komen.

De pedagogiek wijkt af van hetgeen ouders zien bij een doorsnee-kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang (bso). Onze pedagogisch medewerkers zijn gericht op het ‘goed luisteren’ naar kinderen, in plaats van hen alleen te vertellen wat ze moeten doen. ‘Goed luisteren’ impliceert niet dat altijd de wens van het kind gevolgd wordt, wel willen wij weten wat het kind zelf aangeeft.

Tenslotte een gedicht dat ons erg aanspreekt:

Het kind heeft honderd talen
Honderd handen, honderd gedachten
Honderd manieren van denken, van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd manieren van luisteren verwonderen en liefhebben
Honderd vreugden om te zingen en te begrijpen
Honderd werelden om te ontdekken
Honderd werelden om te verzinnen
Honderd werelden om te dromen.
Het kind heeft honderd talen (en nog honderd honderd honderd meer)
maar ze pakken er negenennegentig af.

Loris Malaguzzi