Enthousiaste gediplomeerde pedagogisch medewerksters

De basis voor de kinderopvang wordt gelegd door de pedagogisch medewerksters. Natuurlijk zijn zij gediplomeerd en, gezien de eisen die onze visie stelt, is elke medewerkster opgeleid en verder lerend in de pedagogiek van Reggio Emilia gevolgd. Daarnaast behandelen we in elke teamvergadering een aspect van de visie en organiseren we teamtrainingen om de kwaliteit van onze kinderopvang te borgen.

Belangrijker voor u als ouder is wellicht het volgende: uw kind treft vaste gezichten aan op de groep. Dat is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van kinderen. Ook voor ouders zijn bekende gezichten van belang, er is persoonlijk contact met de pedagogisch medewerkers.

Door deze werkwijze met open deuren en open ruimten kennen de pedagogisch medewerksters alle kinderen en bouwen de kinderen met hen een band op.