Kwalitatief uitstekende en kleinschalige kinderopvang met een filosofie: het kind staat centraal. Wij werken met vriendelijke, ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerksters waarbij uw kind in goede handen is.

Kinderopvang Bakel brengt bovendien alleen de werkelijke contracturen in rekening. Wij kennen bovendien geen vaste breng- en haaltijden dus volop flexibiliteit en transparantie in de kosten.

Kinderopvang Bakel is een jonge en moderne organisatie voor kinderopvang. We zitten pal in het centrum van Bakel en toch vlakbij de bossen. We nemen de kinderen regelmatig mee om te wandelen in het bos, te spelen bij het speeltuintje bij “de groene long” of om boodschappen te doen bij de winkels in het dorp.

Binnen zijn verschillende uitdagende themaruimtes, zoals een atelier en bouwhoek etc. Die ruimtes zijn open, zodat kinderen het hele gebouw kunnen gebruiken om te spelen en zich te ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het meubilair op kindhoogte en gemaakt van natuurlijk materiaal.

Ouders hebben inspraak: Kinderopvang Bakel heeft een eigen oudercommissie waarmee regelmatig wordt overlegd over alle relevante onderdelen van de opvang. Wij staan open voor hun adviezen en zijn daarbij écht flexibel. Er is veel contact met de ouders rondom het halen en brengen en met de ouders wordt bekeken hoe hun vraag naar opvang ingevuld kan worden. Zo zijn de openingstijden bijvoorbeeld bespreekbaar en kennen wij flexibele breng- en ophaaltijden.

Kinderopvang Bakel werkt niet met vaste programma’s maar met een programmering en activiteiten die uitgaan van hetgeen de kinderen bezighoudt. Als het even kan, en het kan bijna altijd, gaan wij natuurlijk naar buiten.

De pedagogisch medewerksters richten zich niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden die kinderen hebben. Zij zijn hier extra op getraind en hebben hier aandacht voor. De gebouwen ondersteunen de visie. Kinderen gebruiken het gehele gebouw.  Iedere groeps- en speelruimte biedt andere uitdagingen. Het opendeurbeleid geldt ook voor de ouders. Eerder ophalen of later brengen is altijd mogelijk.