Kwalitatief uitstekende en kleinschalige kinderopvang, waarin het kind centraal staat. Wij werken met ervaren en gediplomeerde pedagogisch medewerkers waarbij uw kind in goede handen is.

Kinderopvang Het Boshuis pakt bovendien voordeliger uit omdat alleen de werkelijke contracturen in rekening worden gebracht. Wij kennen geen vaste breng- en haaltijden dus volop flexibiliteit en wij hechten aan transparantie in de kosten.

Kinderopvang Het Boshuis is een jonge en moderne organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO). We zitten in een groene omgeving en hebben de beschikking over een grote bostuin waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Binnen zijn verschillende uitdagende themaruimtes, zoals een atelier, bouwhoek, toneelkamer, etc. Die ruimtes zijn open, zodat kinderen het hele gebouw kunnen gebruiken om te spelen en zich te ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het meubilair op kindhoogte en gemaakt van natuurlijk materiaal. Dat geldt ook voor het speelmateriaal.

Ouders hebben inspraak: Kinderopvang Het Boshuis heeft een oudercommissie waarmee regelmatig wordt overlegd over alle relevante onderdelen van de opvang. Wij staan open voor de adviezen en zijn daarbij écht flexibel. Er is veel contact met de ouders rondom het halen en brengen en met de ouders wordt bezien hoe hun vraag naar opvang ingevuld kan worden. Zo zijn de openingstijden bijvoorbeeld bespreekbaar en kennen wij flexibele breng- en ophaaltijden. 

Kinderopvang Het Boshuis werkt niet met vaste programma’s maar met een programmering en activiteiten die uitgaan van hetgeen de kinderen bezighoudt. Als het even kan, en het kan bijna altijd, gaan wij natuurlijk naar buiten.

De pedagogisch medewerksters richten zich niet op de beperkingen, maar op de mogelijkheden die kinderen hebben. Zij zijn hier op getraind en hebben hier aandacht voor. De gebouwen en ruimtes ondersteunen de visie. Kinderen gebruiken het gehele gebouw. Iedere ruimte biedt andere uitdagingen. Kinderen kunnen daardoor ook regelmatig spelen met hun broertje of zusje uit een andere groep. Het opendeurbeleid geldt ook voor de ouders. Eerder ophalen of later brengen is altijd mogelijk.