Op dit moment worden op onderstaande basisscholen kinderen opgehaald (BSO) of weggebracht (VSO). De keuze voor deze scholen is afhankelijk van praktische mogelijkheden en kan aangepast worden.

– Montessorischool (BSO en VSO)

– Talentrijk Betuwehof (BSO en VSO)

– De Vlier (BSO en VSO)

– De Rakt (BSO op vrijdag)

Wanneer de ouders zelf kunnen regelen dat hun kinderen naar de BSO komen, mogen er ook kinderen van andere scholen aansluiten op de BSO.

Het wegbrengen en ophalen van de kinderen naar verschillende scholen kost relatief veel tijd. Een vrijwilliger ondersteunt om die reden de pedagogisch medewerksters door kinderen weg te brengen en op te halen.