Op onderstaande basisscholen worden kinderen opgehaald (BSO) en weggebracht (VSO). De keuze voor deze scholen is afhankelijk van praktische mogelijkheden.

– Montessorischool: maandag t/m vrijdag

– Talentrijk: maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag

– De Vlier: maandag t/m vrijdag

Wanneer ouders/verzorgers zelf kunnen regelen dat hun kinderen naar de BSO komen, mogen er ook kinderen van andere scholen aansluiten op de BSO.

Het wegbrengen en ophalen van de kinderen naar verschillende scholen kost relatief veel tijd. Een vrijwilliger ondersteunt om die reden de pedagogisch medewerksters door kinderen weg te brengen en op te halen.