Voor de kinderopvang wordt het maandbedrag gebaseerd op het werkelijk aantal afgenomen uren (van 4 tot 11 uren). Geen verplichte hele of halve dagen, het werkelijk aantal uren wordt berekend. Ook compleet flexibele opvang met meer of minder regelmaat is mogelijk waarbij ook dan alleen de werkelijk afgenomen uren gefactureerd worden. Wel hanteren we een minimumafname van één dagdeel per week, zodat uw kind bekend en gewend raakt aan de pedagogisch medewerkers en de omgeving. Daarnaast hanteren we een minimumafname van 5 uur per dag. Onze tarieven behoren daarbij tot de scherpste in de markt en zijn bovendien inclusief luiers en (baby)voeding.

Kijk op ‘Welke maandkosten?’ voor de kosten van uw flexibele opvang.

Kinderopvang Peelland hanteert de onderstaande tarieven. Dit zijn de bruto tarieven waarbij nog geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is daardoor doorgaans flink lager dan de maandprijs zoals vermeld.

Tarieven KDV 2024