Op dit moment worden op onderstaande basisscholen kinderen opgehaald (BSO) of weggebracht (VSO). De keuze voor deze scholen is afhankelijk van praktische mogelijkheden.

– Montessorischool Helmond

– Talentrijk

– De Vlier

Wanneer de ouders zelf kunnen regelen dat hun kinderen naar de BSO komen, mogen er ook kinderen van andere scholen aansluiten op de BSO.