Enthousiaste gediplomeerde medewerksters

De basis voor de kinderopvang wordt gelegd door de ervaren medewerksters. Natuurlijk zijn al onze pedagogisch medewerksters gediplomeerd en, gezien de eisen die onze visie stelt, heeft elke medewerksters eenĀ basiscursus met de pedagogiek van Reggio Emilia gevolgd. Daarnaast behandelen we in elke teamvergadering een aspect van de visie en organiseren we teamtrainingen om de kwaliteit van onze kinderopvang te borgen.

Belangrijker voor u als ouder is wellicht het volgende: uw kind treft vaste gezichten aan. Dat is voor vele kinderen belangrijk. Zij hechten hier veel waarden aan, het voelt erg vertrouwd. Ook voor ouders zijn bekende gezichten van belang. De persoonlijke contacten maken dat je ook als ouders eens iets persoonlijks kan vragen in plaats van dat je het telkens over deĀ kinderen hebt. Zo kun je ook beter op het kind inspelen en hoe het thuis gaat.

Door deze werkwijze met open deuren en open ruimten kennen de pedagogisch medewerksters alle kinderen en bouwen de kinderen met veel medewerksters een band op.